Jakie korzyści daje stosowanie inkubatorów do wylęgu jaj?

Dodano:
Jakie korzyści daje stosowanie inkubatorów do wylęgu jaj?

Hodowla drobiu może być prowadzona na różne sposoby w zależności od profilu gospodarstwa. Tam, gdzie jest ono nastawione na dostarczanie produktów ekologicznych, używa się zwykle metod ekstensywnych, maksymalnie zbliżonych do naturalnych. W przypadku produkcji przemysłowej wybierane są z reguły modele półintensywne lub intensywne, co wiąże się nie tylko z większą skalą działania, ale również z korzystaniem z wielu systemów automatyzujących poszczególne etapy od karmienia po zbieranie jaj czy ubój. Elementem wspólnym, niezależnie od wybranej strategii prowadzenia hodowli, jest jednak stosowanie z inkubatorów do wylęgu jaj, wybieranych ze względu na charakter tego procesu. Przekonajmy się, dlaczego używanie inkubatorów jest tak powszechne.

Dlaczego korzysta się z inkubatorów? 

Naturalne metody rozrodu drobiu wiążą się z charakterystycznym dla ptaków wysiadywaniem jaj, które zapewnia utrzymanie przez odpowiedniej temperatury, umożliwiającej rozwój zarodka do stadium pisklęcia. Proces ten trwa, w zależności od gatunku od kilkunastu do kilkudziesięciu dni, kończąc się rozbiciem skorupki i wydostaniem się pisklęcia na zewnątrz. W przypadku gatunków hodowlanych będzie to np. 21 dni dla kur, do 30 dni, jeśli chodzi o kaczki i do 35 u gęsi. Tradycyjna inkubacja wymaga w początkowym okresie stałej obecności wysiadującego ptaka, co w realiach hodowlanych i przy licznych stadach jest właściwie niemożliwe ze względu na trudności ze stworzeniem odpowiednich warunków. 

Co daje używanie inkubatora?

Stosowanie inkubatorów oznacza dokładną kontrolę nad warunkami, w jakich przebywają jaja z uwagi na precyzyjne dopasowywanie temperatury, wymianę powietrza oraz regulowanie wilgotności. Istotne jest też uzyskiwanie lęgu w zbliżonym czasie oraz znacznie mniejsze straty niż w przypadku lęgu naturalnego dzięki lepszemu wskaźnikowi wylęgowości jaj. Plusem będzie także unikanie zakażeń piskląt od ptaków nasiadujących. Liczy się możliwość automatyzacji procesu łącznie z obracaniem jaj. Ważne będzie też niewielkie zużycie energii oraz mała ilość miejsca zajmowanego przez urządzenie.

niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień