JAK POWINNA WYGLĄDAĆ HODOWLA DROBIU?

Dodano:
JAK POWINNA WYGLĄDAĆ HODOWLA DROBIU?

Profesjonalne hodowle drobiu opierają się na wieloletnim doświadczeniu gospodarzy, połączonym z najnowszym sprzętem dostępnym na rynku oraz wyjątkową selekcją. Tylko w ten sposób jest możliwe pozyskanie dużej ilości ptactwa w jak najkrótszym czasie, przy zachowaniu odpowiednich warunków chowu. Aby jednak móc cieszyć się w pełni zdrowym drobiem, nadającym się do dalszego użytkowania należy właściwie przystosować gospodarstwo, wyposażając je między innymi w inkubatory lęgowe, klatki oraz odchowalniki dostosowane do gatunku hodowanego ptactwa.

Odchowalniki niezbędne do prawidłowego rozwoju

odchowalnik dla piskląt

Zakupując młode egzemplarze ptactwa do hodowli, należy pamiętać o tym, że wymagają one specjalnych warunków do właściwego rozwoju. Dotyczy to przede wszystkim podawania wcześniej przygotowanej paszy, dostępu do poidła, ale również utrzymywania wystarczająco wysokiej temperatury. Wszystko to jest w stanie zapewnić odpowiednio dobrany odchowalnik, dostosowany pod względem rozmiarów oraz ilości drobiu, jaka ma być w nim przechowywana. Zupełnie inne wymagania musi spełniać odchowalnia dla piskląt przepiórki, jak i bażanta – chociażby wysokość klatki powinna być dostosowana do wielkości danego gatunku na pierwszym etapie jego życia. Dlatego każdy hodowca powinien wyposażyć się w odchowalnik dla drobiu każdego rodzaju.

Klatki dostosowane do potrzeb ptactwa hodowlanego

W dalszym etapie rozwoju, kiedy pisklęta osiągną już prawidłową wagę, muszą zostać przeniesione do wcześniej przygotowanych klatek. Klatki do drobiu również powinny spełniać konkretne warunki, które zapewnią komfort zwierzętom oraz wystarczającą przestrzeń do rozmnażania się, gdyż przebywają w nich do zakończenia procesu produkcji jaj. Klatki dla kur stanowią najpopularniejszy rodzaj tego typu rozwiązań, ponieważ to ich zazwyczaj dotyczy chów klatkowy, który cechuje się największą wydajnością. Jednak również inne gatunki ptactwa hodowlanego często są przechowywane w klatkach na drób, które zostały specjalnie przystosowane do ich potrzeb.

Inkubatory do jaj Bio Eggs

Hodowla drobiu musi być zgodna ze wszystkimi zasadami, dopuszczającymi produkty z danej fermy do sprzedaży. Właściciel powinien więc na bieżąco kontrolować komfort ptactwa przebywającego w odchowalnikach oraz klatkach, monitorując wszelkie podejrzane zachowania i na bieżąco sprawdzać przyczyny. Jeśli jednak cały sprzęt zostanie dopasowany bezpośrednio pod konkretny gatunek drobiu, nie powinny występować najmniejsze problemy związane z chowem oraz rozwojem zwierząt. Profesjonalna hodowla wymaga dużego nakładu pracy oraz specjalistycznej wiedzy – co jest gwarancją sukcesu w prowadzeniu własnego chowu drobiu.

niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień