HIGIENA HODOWLI KUR JAKO ISTOTNY CZYNNIK PRZY ICH HODOWLI

Dodano:
HIGIENA HODOWLI KUR JAKO ISTOTNY CZYNNIK PRZY ICH HODOWLI

Zapewnianie odpowiedniej higieny hodowli kur, zarówno w czasie odchowu, jak i na etapie produkcji, ma ogromne znaczenie dla dobrostanu zwierząt oraz bezpieczeństwa pracowników. Postępujące zmiany technologiczne oraz rosnąca świadomość hodowców sprawiają, że sama wymiana ściółki oraz korzystanie z przestarzałych środków dezynfekcyjnych już po prostu nie wystarcza. W niniejszym wpisie tłumaczymy rolę higieny na fermie, a także przedstawiamy dokładny proces czyszczenia kurnika.

Dlaczego dokładne czyszczenie fermy jest tak ważne?


To żadna tajemnica, że wyniki danej fermy, zarówno w czasie lęgu, jak i późniejszej produkcji, są ściśle uzależnione od warunków środowiskowych, jakie zapewniamy naszemu ptactwu. Wśród najważniejszych czynników wymienia się m.in. temperaturę panującą w kurniku, jakość napływającego powietrza, w tym jego właściwy poziom wilgotności oraz brak zanieczyszczeń, czy też oświetlenie dopasowane do pory roku oraz potrzeb inwentarza. Jeżeli zadbamy o wspomniane kwestie, to wpłyną one pozytywnie na dobrostan ptaków, co przełoży się na ich lepszy stan zdrowia oraz produkcyjność.

Nie można jednak zapomnieć, że nie mniejsze znaczenie mają też różnego rodzaju zagrożenia biologiczne, takie jak np. owady, bakterie czy nawet gryzonie. W przypadku zaniedbania higieny hodowli, możemy doprowadzić do rozprzestrzeniania się groźnych chorób, które nie tylko osłabią możliwości produkcyjne fermy, ale zwiększą również śmiertelność naszych kur. Prace porządkowe należy jednak przeprowadzać regularnie oraz bardzo dokładnie – w przeciwnym wypadku przyczynimy się do pozostawienia części niebezpiecznych drobnoustrojów oraz ich częściowego uodpornienia na działanie preparatów dezynfekcyjnych.

Inkubatory do jaj Bio Eggs

Jak powinno przebiegać czyszczenie kurnika?


Przeprowadzanie prac porządkowych powinno odbywać się w określonej kolejności, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty i wyeliminować wszystkie potencjalne zagrożenia biologiczne, które mogłyby okazać się niebezpieczne dla zdrowia naszych kur. Należy postępować zgodnie z niniejszą kolejnością:

  1. Sprzątanie należy zacząć od tzw. dezynsekcji wstępnej, czyli dokładnym spryskaniu znajdującej się w kurniku ściółki z pomocą odpowiedniego środka owadobójczego. Dlaczego jest to konieczne? Otóż obornik stanowi doskonałe środowisko bytowe dla różnego rodzaju owadów, które są nosicielami groźnych chorób. Preparat warto nanieść jednak także na pozostałe elementy wyposażenia, m.in. karmidła, poidła i gniazda, jak również na ściany oraz sufit. To samo dotyczy hodowli intensywnych, gdzie wykorzystuje się klatki dla drobiu.
  2. Kolejnym krokiem jest pozbycie się całej zużytej ściółki oraz dokładne wyczyszczenie karmników i ciągów paszowych z wszelkich pozostałości, ponieważ pod wpływem wilgoci mogą one pleśnieć oraz stać się znacznie trudniejsze do usunięcia.
  3. Kiedy uporamy się już z resztkami organicznymi, to możemy przystąpić do dokładnego mycia kurnika (w tym jego ścian oraz sufitu), najlepiej ciepłą wodą z dodatkiem detergentu. Aby przyspieszyć pracę, można posłużyć się np. myjkami ciśnieniowymi, które bez większych problemów pozwolą na usunięcie nawet silnych zabrudzeń.
  4. Teraz pozostaje nam przeprowadzić najważniejszą czynność, czyli właściwą dezynfekcję. Do jej przeprowadzenia należy wykorzystać 2-procentowy roztwór sody kaustycznej lub inny preparat przeznaczony do użytku w kurnikach, który będzie dopasowany do naszych potrzeb (warto zwrócić uwagę na to, czy nie spowoduje on np. korozji znajdującego się na fermie wyposażenia).
  5. Po przeprowadzeniu dezynfekcji można rozłożyć w kurniku czystą ściółkę oraz umieścić wewnątrz usunięte wcześniej elementy wyposażenia, takie jak poidła czy karmidła. Przed wprowadzeniem kur można również zastosować środki zabezpieczające przed gryzoniami.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Poza czyszczeniem samego kurnika, należy również zadbać o okresowe odkażanie wybiegu – najczęściej wykorzystuje się do tego zawiesinę wapna chlorowanego, ale można skorzystać z innych preparatów. Należy jednak pamiętać, że zastosowane środki mogą być szkodliwe dla ptactwa, dlatego nie powinno mieć ono wstępu na wybieg przez co najmniej kilka dni – po tym czasie odkażone miejsce należy wyłożyć ściółką lub posypać piaskiem i dopiero wówczas udostępnić zwierzętom.

Sama ściółka, zarówno w kurniku, jak i na wybiegu, zawsze powinna być w dobrym stanie. Jeżeli stwardnieje lub będzie zbyt wilgotna, to może doprowadzić do okaleczania kurzych nóg.

niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień